เราคือ?

e-pretest.com คือ คลังข้อสอบออนไลน์ที่มีข้อสอบเสมือนจริงหลากหลายวิชา ไม่ว่าจะเป็น GATPAT, O-NET, 7 วิชาสามัญ และแบบฝึกหัดวิชาต่างๆ โดยข้อสอบจะมีเนื้อหาตามโครงสร้างข้อสอบจริงและจับเวลาเหมือนสอบจริง ให้น้องๆได้ลองทำเพื่อเตรียมพร้อมได้อย่างใกล้เคียงการสอบจริงมากที่สุด ระบบ e-pretest ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น น้องสามารถใช้เครดิตที่มีเลือกซื้อข้อสอบวิชาใด ชุดใด ในเวลาใดก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเลือกเฉพาะข้อสอบที่แต่ละคนต้องการจริงๆ ไม่ต้องซื้อเหมาทั้งเล่มทั้งที่ไม่มีความต้องการ

ข้อสอบพัฒนาโดยทีมวิชาการจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ อย่างได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบจริง

บริการคุณภาพจาก Education Studio Co,.Ltd

บริการอื่นๆจาก Education Studio
- บริการปรึกษาด้านการเรียนต่อต่างประเทศและคอร์สเรียนภาษาในต่างประเทศ